dezinfekcija-skladisce

uvClean dezinfekcija

SKLADIŠČNIH PROSTOROV, PREJETEGA BLAGA

Dezinfekcija skladiščnih prostor in prejetega

blaga. Prejeto blago lahko takoj dezinficiramo in

s tem uničimo potencialne kužne klice, sploh če je

blago iz tujih dežel. Rokovanje z napravo je

preprosto in dezinfekcijo ob upoštevanju navodil

opravijo zaposleni.

Z uvClean dezinfekcijo lahko

razkužujemo redno in hitro,

brez nepotrebnih kemikalij in

dolgotrajnega zaprtja objekta.

Preprečimo širjenje okužb.