šole_vrtci_uvclean

vClean dezinfekcija

ŠOL IN VRTCEV

Hitra in redna dezinfekcija vseh prostorov :
kuhinja, učilnice, garderobe, jedilnica, toalete,
telovadnice, igrače, učni pripomočki

Hkrati razkužujemo celoten prostor,
tako površine, tla in zrak ter preprečimo
širjenje nalezljivih bolezni 

Brez nepotrebnih kemikalij !