S pravilnim načinom lahko s pomočjo UV-C dezinfekcije odstranimo več kot 99% škodljivih mikroorganizmov kot so virusi, bakterije, bakterijske spore.

Učinkovitost je odvisna od dolžine časovnega intervala, intenzitete oziroma moči v katerem je mikroorganizem izpostavljen UV-C sevanju in valovne dolžine direktnega UV-C sevanja.

Pomembno je torej, da so mikroorganizmi dovolj časa izpostavljeni UV-C sevanju in da je njihova izpostavljenost kar se da direktna, brez mrtvih kotov oz. senčnih peg. To zagotovimo s pravilnim časovnim izračunom in primerno prostorsko postavitvijo uvClean sistema v obravnavanem prostoru. Prav tako mora biti moč UV-C sevanja dovolj velika, da se v danem časovnem intervalu izvede zahtevana dezinfekcija.

Učinkovitost UV-C dezinfekcije proti novem koronavirusu 2019:

Številne klinične študije* so pokazale, da UV-C sevanje učinkovito uniči koronavirus. Potrebno je poudariti, da so bile te študije izvedene na virusu SARS-CoV, ki je genetsko zelo soroden z virusom SARS-CoV-2, povzročitelju pandemije koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19). Na slednjem zaradi časovne komponente klinične študije in testiranja še niso bila v celoti izvedena oz. zaključena.

Več informacij o učinkovitosti UV-C dezinfekcije proti koronavirusu 2019 si lahko preberete tudi na povezavi: The International Ultraviolet Association (IUVA) ( https://www.americanairandwater.com/uv-facts/COVID-19-UV-Facts-IUVA.pdf)

* ena tovrstnih študij je: »Effect of Ultraviolet Germicidal Irradiation on Viral Aerosols« CHRISTOPHER M. WALKER, ki je bila objavljena v Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 5460-5465

Prostori dezinficirani z uvClean tehnologijo pomagajo ohranjati zdravo okolje primerno za kvalitetno delo in bivanje.

Z razgradnjo DNK mikroorganizmov omogočimo dodatno zaščito v tveganih okoljih ali območjih, ki jih sicer z ročnimi postopki čiščenja ne moremo zadostno očistiti.

Tako dezinfekcija z UV-C svetlobo bistveno zmanjša okuženost okolja in zaščiti uporabnike prostorov pred škodljivimi virusi in bakterijami.

Potrebna UV-C doza za 99% dezinfekcijo

Zadostna količina UV-C svetlobe uniči vsak še tako škodljiv mikroorganizem, ki bazira na DNK sestavi.

Delovanje uvClean naprav v skladu s spodnjo tabelo prilagodimo tako, da dosežemo željeno stopnjo dezinfekcije. V razpredelnici je predstavljen potreben odmerek UV-C sevanja za uničenje različnih organizmov: