MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE UVCLEAN SVETILKE
Izvajalec testov: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (NLZOH), oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana Evidenčna oznaka dokumenta: 2131a-17/30859-20/34593 Datum: 6.5.2020   NLZOH ocena rezultatov: Na podlagi rezultatov mikrobiološkega preizkušanja smo ugotovili, da je učinkovitost sistema za dezinfekcijo z uporabo UV svetlobe odvisna od pogojev in stanja površine ter časa delovanja obsevanja. V primerih, ko je površina gladka in suha so uničeni vsi mikroorganizmi že pri zelo kratki časovni izpostavi UV svetlobi. Ko pa so površine močneje mikrobiološko onesnažene in ob povečani prisotnosti vlage, bi bilo najverjetneje potrebno podaljšati čas izpostave UV svetlobi.