UV-C svetloba je že več kot 100 let znana in priznana dezinfekcijska metoda, za uveljavljeno prakso pa velja že od sredine 20. Stoletja. Uporablja se predvsem v bolnicah, sanitarijah in sterilnih delovnih prostorih. Vse pogosteje pa se uporablja tudi pri čiščenju pitne in odpadne vode, dezinfekciji zraka in prostorov ter v prehrambni in kozmetični industriji.

V zadnjih letih se za čiščenje in razkuževanje bolnišnic uporabljajo avtonomni sistemi, ki temeljijo na UV-C sevanju. Uporabnost teh sistemov pa se širi tudi na uporabo v drugih prostorih, ki potrebujejo občasno razkuževanje.

UV-C dezinfekcija s pomočjo ultravijolične (UV-C) kratkovalovne svetlobe mikroorganizme onesposobi, tako da uniči njihov DNK.

Na specifičnih valovnih dolžinah postane UV svetloba mutagen za bakterije, viruse in druge mikroorganizme. Posebno pri valovnih dolžinah okoli 250 nm do 270 nm, UV svetloba prekinja molekulske vezi znotraj DNK in s tem doseže DNK uničenje.