MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE UVCLEAN SVETILKE

Izvajalec testov: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (NLZOH), oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Evidenčna oznaka dokumenta: 2131a-17/30859-20/34593

Datum: 6.5.2020

Rezultati testov so na voljo na vpogled na sedežu podjetja.