UV-C DEZINFEKCIJA PROSTOROV

Ultravijolično Germicidno Obsevanje (UVGI) je ena najučinkovitejših dezinfekcijskih metod. Ta metoda se že vrsto let uporablja v bolnišnicah kot dodatna visoko učinkovita zaščita
bolnikov in osebja v tveganih kontaminiranih okoljih, ki jih sicer z ročnimi postopki čiščenja ni mogoče zadostno očistiti*.